Algemene Voorwaarden LeukeBoxkleden.nl

1. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

LeukeBoxkleden.nl: de Website die producten en/of diensten van derden promoot en verkoopt aan consumenten.
Webshop: de natuurlijke of rechtspersoon die effectief de producten en/of diensten aan de consument levert.
Bezoeker: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de aanbieder.
2. Bedrijfsgegevens

2.1 LeukeBoxkleden.nl is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 64256707.
2.2 Contact met LeukeBoxkleden.nl kan via het contactformulier op de website of per mail naar:
info@LeukeBoxkleden.nl

LeukeBoxkleden.nl is een bemiddelingswebsite. Dit betekent dat wanneer je een bestelling plaatst via https://LeukeBoxkleden.nl je een overeenkomst sluit met de Webshop(s) die hun aanbod op LeukeBoxkleden.nl hebben staan. Bij de productomschrijving wordt duidelijk gemaakt met welke Webshop je een overeenkomst sluit indien je het product bestelt. Het bestelproces doorloop je op de website van de desbetreffende Webshop. De gegevens die je invult in het bestelproces verstrek je derhalve aan de desbetreffende Webshop. Ook voor het overige wordt de overeenkomst uitgevoerd door de Webshop waar je de bestelling plaatst. Houdt er rekening mee dat op de overeenkomst die je sluit met de Webshop, de algemene voorwaarden van deze Webshop van toepassing kunnen zijn.

Omdat LeukeBoxkleden.nl slechts bemiddelingsdiensten levert, is LeukeBoxkleden.nl niet verantwoordelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die je sluit met de Webshop(s). Mocht je klachten over de diensten van LeukeBoxkleden.nl hebben, dan horen wij het natuurlijk wel graag van je. Een klacht kun je indienen via de contactgegevens die te vinden zijn onderaan deze voorwaarden.

3. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

3.1 Welkom bij https://leukeboxkleden.nl en hartelijk dank voor je bezoek. LeukeBoxkleden.nl biedt alle bezoekers de mogelijkheid om kosteloos de website te bezoeken.

3.2 Deze Algemene voorwaarden zijn met ingang van 1 oktober 2018 van toepassing op ieder gebruik van de website LeukeBoxkleden.nl (zowel via uw computer als via mobiele apparatuur of enige andere software applicatie).

3.3 Door het bezoeken van onze Website gaat u akkoord met deze Algemene voorwaarden.
LeukeBoxkleden.nl raadt iedereen aan die gebruik maakt van de Website, deze Gebruiksvoorwaarden vooraf te lezen. LeukeBoxkleden.nl kan deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen gaan in na een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de Website of per elektronische berichtgeving, onder vermelding van de datum van ingang van de wijziging. Indien Gebruiker niet akkoord gaat met de wijziging van de Algemene Voorwaarden, dient hij het gebruik van de Website te staken.

3.4 Eventuele door Gebruiker aangedragen voorwaarden of uitzonderingen op deze Gebruiksvoorwaarden zijn slechts van toepassing indien LeukeBoxkleden.nl daar schriftelijk en uitdrukkelijk mee akkoord is gegaan.

3.5 Indien Gebruiker een product besteld via de Website, gaat hij tevens een overeenkomst aan met de Webshop die het desbetreffende product aanbiedt. Het is mogelijk dat de Webshop eigen algemene voorwaarden hanteert.

4. Aanbod op de website

4.1 De informatie op de Website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, op basis van de informatie die LeukeBoxkleden.nl ontvangt van de Webshops. LeukeBoxkleden.nl zal de informatie regelmatig updaten, om zo een zo getrouw mogelijk beeld van het aanbod en de prijzen van de producten te geven.

4.2 Gebruiker begrijpt dat de product- en prijsinformatie op de Website afkomstig is van de Webshops en niet is samengesteld door LeukeBoxkleden.nl. LeukeBoxkleden.nl kan derhalve ook niet instaan voor de juistheid van de informatie.

4.3 Indien de informatie op LeukeBoxkleden.nl afwijkt van de informatie op de website van de Webshop die het product aanbiedt, is de informatie op de website van de desbetreffende Webshop leidend.

4.4 Gebruiker dient zich, voor hij een bestelling plaatst bij de Webshop, ervan te vergewissen dat hij op basis van de daar genoemde gegevens een overeenkomst wil aangaan met de Webshop.

5. Kortingscodes

5.1 LeukeBoxkleden.nl kan op de Website kortingscodes verstrekken. Deze kortingscodes hebben een beperkte geldigheidsduur. LeukeBoxkleden.nl behoudt zich het recht voor een kortingsactie zonder voorafgaande aankondiging aan te passen of te verwijderen.

5.2 Gebruiker dient kortingscodes zelf in te vullen in het bestelproces van de Webshop. Doet hij dit niet, dan zal de korting niet verwerkt worden. Gebruiker kan in dat geval geen aanspraak meer maken op de korting.

5.3 Aan het gebruik van een kortingscode kunnen aanvullende voorwaarden verbonden zijn, zoals bijvoorbeeld een minimum bestelbedrag. Deze voorwaarden worden duidelijk bij het aanbod op de Website vermeld.

5.4 De Webshop kan aan het gebruik van Kortingscodes voorwaarden verbinden. Zo kan het bijvoorbeeld verboden zijn kortingscodes in combinatie met andere kortingsacties te gebruiken (bijvoorbeeld kortingsacties van de Webshop zelf).

6. Klachten

6.1 Indien de Bezoeker klachten heeft m.b.t. de website en LeukeBoxkleden.nl kunnen deze worden gemaild naar: info@LeukeBoxkleden.nl – wij zullen de klacht z.s.m. in behandeling nemen.

6.2. Klachten m.b.t. levering van een besteld product of een defect aan het product, kunnen
worden gemeld bij de betreffende Webshop. De Webshop zal de klacht in behandeling
nemen.

7. Aansprakelijkheid

7.1 Gebruiker begrijpt dat LeukeBoxkleden.nl slechts bemiddelt en derhalve niet aansprakelijk is voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit de overeenkomst die Gebruiker sluit met de Webshop(s).

7.2 LeukeBoxkleden.nl is tevens niet aansprakelijk voor een technische mankementen of het niet meer (tegen een bepaalde prijs) beschikbaar zijn van producten bij de Webshop(s), waardoor Gebruiker het product niet kan bestellen of een kortingscode niet kan gebruiken.

8. Persoonsgegevens

9.1 LeukeBoxkleden.nl verwerkt de persoonsgegevens van Gebruikers conform het op de Website gepubliceerde privacy- en cookiebeleid.

9.2 Indien Gebruiker een bestelling plaatst, verstrekt hij zijn persoonsgegevens aan de Webshop en derhalve niet aan LeukeBoxkleden.nl. LeukeBoxkleden.nl heeft geen invloed op hoe de Webshops met de persoonsgegevens van Gebruikers omgaan en kan niet garanderen dat deze Webshops op een betrouwbare of veilige manier met de persoonsgegevens van Gebruiker omgaan.

9. Slotbepalingen

9.1 Op deze Algemene Voorwaarden en overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

9.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe
bevoegde rechter in Nederland.

9.3 Onder “schriftelijk” wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

Contactgegevens

Mocht je na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.

LeukeBoxkleden.nl
Duinvoetstraat 3
1361 BC Almere

E-mail: info@LeukeBoxkleden.nl
Telefoon: 06-27299164
KVK: 64256707